české odborné zdroje na jednom místě
Mediální gramotnost

Art Silverblatt, Jaromír Volek

Mediální gramotnost

Vydavatelství: Digital International Media Literacy eBooks
Rok vydání: 2015
ISBN: 1230001178326

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Uložit citaci do Citace PRO

Stáhnout po přihlášení

Anotace: Kniha Jak rozumět obsahům médií poskytuje vhled do logiky chování masových médií, respektive jejich vlastníků a tvůrců. Nabízí svým čtenářům výklad základních interpretačních strategií, které by jim měly poskytnout elementární oporu při konzumaci různých typů mediálních obsahů – fiktivních i zpravodajských. Text je koncipován tak, že popis vybraných mediálních strategií a jejich kritickou reflexi, doplňují konkrétní analýzy či ukázky možných reflexivně-kritických postupů. Každá kapitola představuje nejen nový pohled na základní téma konstrukce mediálních poselství, ale současně prohlubuje porozumění kapitolám předchozím. Jeho míru si lze ověřit za pomoci strukturovaných otázek, které uzavírají jednotlivé tematické celky. Ty jsou koncipovány tak, že nejen exponují danou problematiku, ale současně porovnávají vybrané atributy české mediální krajiny s fungováním médií ve Spojených státech, případně v jiných mediálních krajinách. Text tak prezentuje některé doposud nepublikované výzkumy domácího mediálního systému, které tvoří integrální součást následujících hlavních tematických celků: (a) komunikace jako proces, (b) historický a kulturní kontext, (c) struktura sdělení a proces jeho tvorby.Zobrazit více »