Právní rámec EU pro úspory energie a obnovitelné zdroje do roku 2030

Martin Hájek

Právní rámec EU pro úspory energie a obnovitelné zdroje do roku 2030

Číslo: 2/2019
Periodikum: Energetika

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Dne 21. prosince 2018 vyšly v Úředním věstníku EU tři legislativní akty, které tvoří základní rámec EU v oblasti

podpory obnovitelných zdrojů energie a úspor energie do roku 2030. Jedná se o revizi směrnice o energetické
účinnosti, novou směrnici o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a přímo použitelné nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu. Dále se budeme
podrobněji věnovat oběma zmíněným směrnicím.