Technická kolekce

Kolekce obsahuje 39 časopisů a 20 knih.