Technická kolekce

Kolekce obsahuje 38 časopisů a 20 knih.