Applied and Computational Mechanics

Applied and Computational Mechanics

Vydavatelství: Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni
Rok vydání: 2007-

Klíčová slova: aplikovaná mechanika, výpočetní mechanika, počítačová věda

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Časopis se zaměřuje na problematiku aplikované a výpočetní mechaniky. Obsahuje původní výzkumy. Každý příspěvek je recenzován alespoň dvěma specialisty na danou problematiku.

Šířeno pod licencí CC-BY, licencováno: https://doaj.org/toc/2336-1182

Přehled čísel