Humanitní a společenskovědní kolekce

Kolekce obsahuje 49 časopisů a 29 knih.