Trendy ekonomiky a managementu

Trendy ekonomiky a managementu

Rok vydání: 2007-

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Účelem časopisu Trends Economics and Management, publikovaný Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně, je zveřejnit peer-reviewed původní výzkumné studie o ekonomii a managementu.

Časopis vydává originální výzkumné práce týkající se problematiky základního a aplikovaného výzkumu s důrazem na témata z oblasti podnikání a strategického řízení, podnikové ekonomiky, podnikových financí, podnikatelského prostředí a hospodářského růstu a rozvoje.

Časopis je registrován v seznamu revidovaných periodických publikací vydávaných v České republice.

Přehled čísel