české odborné zdroje na jednom místě

Univerzální kolekce

Multioborová kolekce určená zejména velkým univerzitám, které požadují komplexní pokrytí oborů. Kolekce obsahuje 93 časopisů a 47 knih.

Nové tituly stále přibývají a kolekce stále narůstá. Zajistěte vašim uživatelům multioborovou kolekci plnou zdrojů od českých a slovenských vydavatelů včas a výhodně. Univerzální kolekce bude institucím, které si zakoupí licenci, zpřístupněna od 1. 1. 2019. Více informací na zuzana.teplikova@citace.com.

Objednat si můžete kompletní kolekci, nebo si můžete vybrat pouze konkrétní periodika a knihy, které chcete.

Časopisy

Acta Electrotechnica et Informatica
Acta Fytotechnica et Zootechnica
Acta Gymnica
Acta Informatica Pragensia
Acta Medica
Acta Montanistica Slovaca
Acta Oeconomica Pragensia
Acta Polytechnica
Acta Universitatis Carolinae Geographica
Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica
Acta Universitatis Carolinae Philologica
Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica
Acta Universitatis Carolinae Theologica
Acta Veterinaria Brno
Advance in military technology
Advances in Electrical and Electronic Engineering
AntropoWebzin
Applied and Computational Mechanics
Applied Technologies and Innovations
Automa
Biologie-Chemie-Zeměpis
Business & IT
Bydlení mezi panely
Central European Journal of Nursing and Midwifery
Český lid
Civil Engineering Journal
Cizí jazyky
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Demografie
Didaktické studie
Dřevařský magazín
Duha
Elektro
Energetika
Envigogika
E-psychologie
European Journal of Business Science and Technology
Financial Assets and Investing
Folia Geographica
Gastroenterologie a hepatologie
Geodetický a kartografický obzor
Geoinformatics FCE CTU
Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání
Historická sociologie
Host
Hudební výchova
Ibero-Americana Pragensia
Interdisciplinaria Archaeologica
International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems
Journal of Competitiveness
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science
Kardiologická revue - Interní medicína
Magazine of Aviation Development
Malacologica Bohemoslovaca
Marginalia Historica
Medical and Health Science Journal
Mezinárodní politika
Mezinárodní vztahy
MM Průmyslové spektrum
Muzeológia a kultúrne dedičstvo
New Perspectives
Obrana a strategie
Orbis scholae
Path of Science
Pedagogika
Perspectives of Innovations, Economics and Business
Potravinárstvo
Prague Journal of English Studies
Prague Medical Report
ProInflow
Psychologie a její kontexty
Psychologie pro praxi
Quality Innovation Prosperity
Radioengineering Journal
Review of Agricultural and Applied Economics
Scientia in educatione
Sedmá generace
Silnice-železnice
Slévárenství
Sociální pedagogika
Sociální práce
Speciální pedagogika
Statistika
Středoevropské politické studie
Studia Paedagogica
Světlo
Tělesná kultura
Transactions on Transport Sciences
Trendy ekonomiky a managementu
Věda a výzkum
Výtvarná výchova
Životné prostredie

Knihy a sborníky

Báječný svět elektronického podpisu
Billboard - součást outdoorové reklamy, aneb, Žijeme v džungli?
Cesta za lepším rozhraním
Citujeme s knihovnou
Citujeme s knihovnou aneb 10 citačních otázek ve spolupráci s Citace.com
Citujte jednoduše
CyberCrime
Časové bankovnictví
Designové myšlení pro knihovny
Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu
Distanční vzdělávání pro učitele
Dveře do profesního života
Elektronické informační zdroje
Elektronické knihy v českých knihovnách
HCD
Hradla, volty, jednočipy
Informace jako antropologický fenomén
Informační vzdělávání pro učitele
Internet jako objekt práva
IPv6
Jak na internet
K čemu je design služeb?
Knihovníci jako designéři
Knihovnické fondy, procesy a služby
Kolekce dostupných LMS prostředí
Komunity, sítě a spolupráce
Koordinátor ICT
Kreativní práce s informacemi
LibreOffice Writer
Metodik ICT
Moderně s Moodlem
NASIV 2016
Nástroje pro práci s informacemi
Otevřené vzdělávací zdroje
Ponořme se do Python(u) 3
Průvodce labyrintem algoritmů
Spolupráce knihovny s uživateli
Tablet ve školní praxi
Think stats
Trendy v informačním vzdělávání
Tvorba digitálních vzdělávacích objektů pro online prostředí.
Tvorba open source softwaru
Vybrané kapitoly z umělé inteligence ve vzdělávání
Výkonnost open source aplikací
Vzdělávání s využitím aplikací podporujících smartwatch
Webináře ve vzdělávání
Zodpovednosť na internete