české odborné zdroje na jednom místě

Univerzální kolekce

Multioborová kolekce určená zejména velkým univerzitám, které požadují komplexní pokrytí oborů. Kolekce obsahuje 92 časopisů a 45 knih.

Nové tituly stále přibývají a kolekce stále narůstá. Zajistěte vašim uživatelům multioborovou kolekci plnou zdrojů od českých a slovenských vydavatelů včas a výhodně. Univerzální kolekce bude institucím, které si zakoupí licenci, zpřístupněna od 1. 1. 2019. Více informací na zuzana.teplikova@citace.com.

Objednat si můžete kompletní kolekci, nebo si můžete vybrat pouze konkrétní periodika a knihy, které chcete.

Časopisy

Acta Electrotechnica et Informatica
Acta Fytotechnica et Zootechnica
Acta Gymnica
Acta Informatica Pragensia
Acta Medica
Acta Montanistica Slovaca
Acta Oeconomica Pragensia
Acta Polytechnica
Acta Universitatis Carolinae Geographica
Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica
Acta Universitatis Carolinae Philologica
Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica
Acta Universitatis Carolinae Theologica
Acta Veterinaria Brno
Advance in military technology
Advances in Electrical and Electronic Engineering
AntropoWebzin
Applied and Computational Mechanics
Applied Technologies and Innovations
Automa
Biologie-Chemie-Zeměpis
Business & IT
Bydlení mezi panely
Central European Journal of Nursing and Midwifery
Český lid
Civil Engineering Journal
Cizí jazyky
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Demografie
Didaktické studie
Dřevařský magazín
Duha
Elektro
Energetika
Envigogika
E-psychologie
European Journal of Business Science and Technology
Financial Assets and Investing
Folia Geographica
Gastroenterologie a hepatologie
Geodetický a kartografický obzor
Geoinformatics FCE CTU
Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání
Historická sociologie
Host
Hudební výchova
Ibero-Americana Pragensia
Interdisciplinaria Archaeologica
International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems
Journal of Competitiveness
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science
Kardiologická revue - Interní medicína
Magazine of Aviation Development
Malacologica Bohemoslovaca
Marginalia Historica
Medical and Health Science Journal
Mezinárodní politika
Mezinárodní vztahy
MM Průmyslové spektrum
Muzeológia a kultúrne dedičstvo
New Perspectives
Obrana a strategie
Orbis scholae
Path of Science
Pedagogika
Perspectives of Innovations, Economics and Business
Potravinárstvo
Prague Journal of English Studies
Prague Medical Report
ProInflow
Psychologie a její kontexty
Psychologie pro praxi
Quality Innovation Prosperity
Radioengineering Journal
Review of Agricultural and Applied Economics
Scientia in educatione
Sedmá generace
Silnice-železnice
Slévárenství
Sociální pedagogika
Sociální práce
Speciální pedagogika
Statistika
Středoevropské politické studie
Studia Paedagogica
Světlo
Tělesná kultura
Trendy ekonomiky a managementu
Věda a výzkum
Výtvarná výchova
Životné prostredie