Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu

Michal Černý

Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu

Vydání: 1. vyd.
Vydavatelství: Brno: Flow
Rok vydání: 2015
ISBN: 978-80-88123-03-3

Klíčová slova: kurátorství, škola, digitální, pedagogika, vzdělávání

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Publikace Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu představuje první českou monografii, která téma kurátorství přenáší do pedagogického prostředí. Nabízí jak širší pedagogický a technický pohled, tak také praktické informace a postřehy, takže může sloužit jako pedagogům praktikům, tak také teoreticky zaměřené odborné veřejnosti.

Publikace postupuje od obecnějších pedagogických otázek – jak vypadá ICT v životě školy, Whittakerova modelu, diskuse otázky co je digitální kurátorství, jaký je jeho vztah ke vzdělávání, jaké by měly být kompetence kurátora atp. Dále se dostaneme k tématu tvorby osobního vzdělávacího prostředí a jednotlivým nástrojům na digitální kurátorství.

Prostor je věnován také technickým otázkám, jako jsou digitální knihovny, RSS, Atom a dalším technologiím pro automatické doručování obsahu a v neposlední řadě speciálním službám, které jsou určeny přímo pro digitální informační kurátorství, většinou dokonce v pedagogickém kontextu. Kurátorství, jako jedna z cest k modernímu učení, vyžaduje mnohem více než jen aktivní činnost pedagoga nebo technické zázemí a prostředky. Vyžaduje především změnu myšlení, chuť vyjít z naučených rámců a experimentovat. Nachází se přitom přesně na pomezí informační vědy a pedagogiky.

V informační vědě jistě bude čerpat poznatky z informačního chování, práce se zdroji, ale také vizuální prezentace dat. Z pedagogiky pak schopnost pracovat systematicky s tématem, dát mu ucelenou formu a příběh, vybrat přiměřené materiály a vytvořit takové osobní vzdělávací prostředí, které bude dlouhodobě funkční a povede k dobrým výsledkům.

Publikace pedagogické, technické a kurátorské aspekty staví do jednoho celku, který je v kontextu konektivismu, ale i konstruktivismu funkční a potřebný pro rozvoj moderního vzdělávání.