Informační vzdělávání pro učitele

Michal Černý, Dagmar Chytková, Gabriela Šimková

Informační vzdělávání pro učitele

Vydavatelství: Brno: Flow
Rok vydání: 2015
ISBN: 978-80-88123-07-1

Klíčová slova: informační vzdělávání, učitelé, informační gramotnost, přechodový model

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Kniha se systematicky věnuje tématice, která je v čem prostředí prozatím systematicky reflektovaná jen velice omezeně, totiž informační gramotnosti pedagogů. Je rozdělena do dvou částí. První část nabízí určité systematické pojetí problematiky informační gramotnosti a především východiska modelu informační gramotnosti, který představuje pramen a vrchol veškerého intelektuálního počínání v této oblasti. Autoři publikace zde presentují a systematicky analyzují Přechodový model informační gramotnosti a snaží se o jeho zakotvení v širších souvislostech jak pedagogických, tak také filosofických či sociologických.

Model je složen ze sedmi oblastí – definování problému, informační vyhledávání, analýza informací, organisace informací, komunikace, tvorba znalostí a dokumentů. K nim je přiřazena vrstva informačního sebeřízení. Ta zahrnuje témata bezpečnosti, etiky či informační hygieny, tedy to, co bychom mohli označit za osobní informační management. Specifikum modelu spočívá nejen v přítomnosti informačního sebeřízení, ale také v pečlivé analýze všech možných přechodů. Oproti ostatním modelům tak nenabízí jen cyklický nebo naopak fragmentární pojetí práce s informacemi, ale usiluje o zdravý kompromisně pojatý model vycházející z pečlivé analýzy informačního chování.

Druhá část pak ukazuje možnou implementaci jednotlivých témat do prostředí rozvoje informační gramotnosti pedagogů. Tato část je strukturovaná na jednotlivé moduly, které vycházejí z úvodního teoretického rámce, který rozvíjí a současně nabízejí určitou obsahovou ukotvenost a kodifikaci témat, která by informačně gramotný pedagog neměl minout – ať již jde o vyhledávání na internetu, organisaci informací, schopnost definovat problém, interpretovat informace nebo například tvorbu audiovizuálních materiálů či MOOC.

Publikace tak kombinuje praktický a teoretický přístup ke vzdělávání pedagogů v oblasti informační gramotnosti a snaží se vytvořit určitý etalon toho, co by mělo být v minimální kompetenční výbavě pedagoga ve 21. století.

Informační gramotnost učitelů představuje stále podceňované téma, kterému by se měla věnovat významná pozornost a tato publikace si klade neskromný cíl být příspěvkem, který tento zájem oživí a bude podněcovat. Především proto, že bez této gramotnosti se učitelé nejsou schopni nejen sami vzdělávat, ale také ani adekvátně vzdělávat druhé.

Dnešní moderní kvalitní učitel nemůže být solitérem, je členem řady komunit, vyhledává a zpracovává informace a nakonec je také určitým způsobem publikuje a sdílí s okolím, vytváří vlastní e-portfolio, motivuje druhé, vzdělává se v online prostředí, ale také myslí na informační bezpečnost či etiku v kontextu ICT. Zatímco dříve šlo o činnosti, které byly vnímány jako fakultativní, v současném pedagogickém diskursu půjde o naprostou nezbytnost. Kniha je tak prvním pokusem o určitou kodifikaci problematiky a představuje základní odrazový můstek pro vzdělávání pedagogů v této oblasti.