Spolupráce knihovny s uživateli

Teresa Lindholm

Spolupráce knihovny s uživateli

Vydání: 1. vyd.
Vydavatelství: Brno: Flow
Rok vydání: 2015
ISBN: 978–80–905480–8–4

Klíčová slova: knihovna, uživatel, služby, uživatelské výzkumy, informační potřeby uživatelů

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Knihovny plní ve městě důležitou funkci. Kromě toho, že nabízejí širokou škálu literatury, tiskovin a dalších médií, se také snaží být sjednocující silou ve společnosti, místem, kam mají přístup všichni obyvatelé. Dávají jim příležitost setkávat se a vytvářejí podmínky k sebevzdělávání. Aby byla knihovna schopna oslovit čtenáře, musí zlepšovat dovednost vést dialog, navazovat kontakty a zapojovat občany do rozvoje knihovny.

Tato metodická příručka vznikla v rámci projektu Městské knihovny v Malmö „Váš život, vaše sny, vaše knihovna“ (projekt probíhal v letech 2012—2014). Při práci na projektu byly zmapovány existující metody pro zapojení uživatelů, kromě toho se zkoušely a vyvíjely metody nové. Zároveň bylo nezbytné v těchto metodách proškolit zaměstnance knihovny. Zejména měl ale projekt pomoci navázat trvalý dialog s obyvateli města, zvýšit počet nabízených aktivit a přivést do knihovny více uživatelů.