Životné prostredie

Životné prostredie

Vydavatelství: Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV
Rok vydání: 1967-

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Životné prostredie je recenzovaný časopis, zameraný na aktuálne teoreticko-metodologické a praktické otázky krajinnoekologického a environmentálneho výskumu. Vychádza 4-krát ročne a publikuje články v slovenskom, českom, prípadne anglickom jazyku s anglickým abstraktom. Uverejňuje pôvodné vedecké práce základného a aplikovaného výskumu, diskusné príspevky, aktuality, informácie o konferenciách a recenzie kníh. Príspevky uverejnené v hlavnej monotematickej časti sú vyžiadané (ako vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných). Publikovanie v časopise Životné prostredie nie je spoplatnené ani honorované.

Přehled čísel