Pedagogika

Pedagogika

Vydavatelství: Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta
Rok vydání: 1951-

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Posláním časopisu je být moderním akademicky orientovaným periodikem zprostředkovávajícím informace z oblasti výchovy, vzdělávání a školství v národní i mezinárodní perspektivě.

Časopis Pedagogika plní následující cíle:
a) publikuje teoretické, historické, přehledové, metodologické a výzkumné studie v oborech souvisejících s výchovou a vzděláváním, zaměřuje se na širší témata výchovy a vzdělávání, na metodologii a teorii věd o výchově a vzdělávání, jakož i na koncepční otázky vzdělávací politiky a její dopady; z věd o výchově a vzdělávání poskytuje prostor nejen tradičním disciplínám, ale také příspěvkům z oborových didaktik a z nově se konstituujících oborů.
b) přináší původní empiricky orientované studie z oborů souvisejících s výchovou a vzděláváním uvedených výše;
c) iniciuje témata pro monotematická čísla, kriticky komentuje a analyzuje aktuální témata vzdělávací, výchovné a školsko-politické praxe;
d) iniciuje a zveřejňuje odborné diskuse;
e) přináší analytické zprávy o odborných profesních akcích celostátního charakteru nebo o mezinárodních akcích;
f) zveřejňuje odborné recenze publikací a jiných informačních zdrojů;
g) běžnou součástí časopisu jsou úvodník, studie, analytické zprávy a recenze, případně diskusní příspěvky na aktuální témata.

Přehled čísel