Geodetický a kartografický obzor

Geodetický a kartografický obzor

Vydavatelství: Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální
Rok vydání: 1913-

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Periodikum, vycházející měsíčně, plní funkci odbornou, vědeckou, výchovně-vzdělávací a společenskou v okruhu odborníků v oblasti geodézie, kartografie a katastru nemovitostí působících ve státní správě, ve výzkumu v pedagogickém a vzdělávacím procesu a v komerční sféře.

Geodetický a kartografický obzor reprezentuje úroveň oboru a je jediným časopisem s tímto obsahovým zaměřením, který vychází společně v České republice a ve Slovenské republice.

Přehled čísel