Central European Journal of Nursing and Midwifery

Central European Journal of Nursing and Midwifery

Vydavatelství: Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Rok vydání: 2010-

Klíčová slova: ošetřovatelství, porodnictví, porodní asistence, lékařství, medicína, ošetřovatelský výzkum, klinické ošetřovatelství, ošetřovatelská etika

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Časopis Central European Journal of Nursing and Midwifery je recenzovaný vědecký časopis s otevřeným přístupem publikující příspěvky z oboru ošetřovatelství a porodní asistence. Zaměřuje se na teorii i praxi ošetřovatelství a porodní asistence, zejména na ošetřovatelský výzkum, klinické ošetřovatelství, ošetřovatelství založené na důkazech, ošetřovatelskou etiku a psychosociální problematiku v ošetřovatelství a porodní asistenci. Časopis přijímá původní práce a přehledové články v češtině, slovenštině a angličtině (české a slovenské rukopisy jsou po úspěšné recenzi zasílány zpět autorům k překladu do angličtiny). Časopis vychází 4x ročně v elektronické formě, od 1. ledna 2014 v anglické verzi.

Šířeno pod licencí CC-BY, licencováno: https://doaj.org/toc/2336-3517

Přehled čísel