Kovárenství

Kovárenství

Vydavatelství: Brno: Kovárenství
Rok vydání: [1991-]

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Předplatné

Přečíst po přihlášení

Anotace: Časopis Kovárenství uveřejňuje články v českém, slovenském a anglickém jazyce. Hlavní články jsou recenzovány

vždy dvěma odborníky buď z akademiků nebo z odborníků s praktickými zkušenostmi v dané oblasti. Podmínkou zveřejnění
je, že se autoři vyrovnají s připomínkami recenzentů. Zařazen do seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik
vydávaných v ČR.

Přehled čísel