Speciální pedagogika

Speciální pedagogika

Vydavatelství: Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Rok vydání: 1990

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: V České republice je toho času jediný odborný časopis pro vědní obor speciální pedagogika. Vychází pod stejnojmenným názvem čtyřikrát ročně a jeho vydavatelem je Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Rada pro výzkum a vývoj v roce 2008 Speciální pedagogiku zařadila do kategorie recenzovaných časopisů.
Redakce časopisu podporovaná jeho redakční radou nejen s ohledem na výše uvedené, ale i proto, že jejím úkolem je poskytovat prostor teorii i praxi oboru, tak naplňuje recenzovanými texty pravidelné i občasné rubriky a zároveň umožňuje zveřejňování příspěvků diskusních a statí o zkušenostech praktikujících speciálních pedagogů. Poněvadž speciálněpedagogická tématika se nezřídka interdisciplinárně protíná s medicínským, právnickým a sociálním náhledem na tytéž problémy, naši autoři nejsou jen speciální pedagogové, ale rekrutují se i ze spolupracujících oborů. Tento přístup je ověřen letitou zkušeností.

Přehled čísel