Next generation telekomunikace

Next generation telekomunikace

Vydavatelství: CNG
Rok vydání: 1963-

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Časopis TELEKOMUNIKACE vychází od r. 1963. V roce 2013 tedy završil 50 let své existence. Na vydávání se v průběhu jeho historie podílely vrcholové orgány resortu spojů a nakladatelství NADAS. Z ryze podnikového odborného periodika se časopis vyprofiloval na oborové průřezové odborné periodikum zaměřené zejména na technologický rozvoj v celém oboru. Od roku 2007 je časopis Telekomunikace vydáván vydavatelstvím CNG s.r.o. a odborným partnerem je společnost O2. Časopis je programově zaměřen a obsahově určen pro odbornou veřejnost, podporu vzdělávání v oboru elektronických komunikací a současně plní i populárně naučnou funkci pro netelekomunikační podnikatelské subjekty. Časopis se tematicky zaměřuje i na oblast rozvoje ICT a na dopady při zavádění evropské legislativy do právního rámce elektronických komunikací v ČR. V roce 2016 je časopis přejmenován na NEXT GENERATION@Telekomunikace. Důvodem je obsahová změna časopisu a opětovné vydávání v tištěné verzi, v moderním pojetí stylu odborných časopisů. Časopis se více orientuje na sítě nové generace, na zkušenosti ze zahraničí, na nové technologie nejen v telekomunikacích a hlavně na rozvoj ICT v České republice

Přehled čísel