Tablet ve školní praxi

Michal Černý, Pavlína Mazáčová

Tablet ve školní praxi

Vydání: 1. vyd.
Vydavatelství: Brno: Flow
Rok vydání: 2015
ISBN: 978-80-88123-02-6

Klíčová slova: didaktika, TPCK, tablet, Interes, technologie ve vzdělávání, edTech, moderní technologie, mobilní technologie

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Využití dotykových zařízení ve školním prostředí je tématem, které je v poslední době hojně diskutováno, jak v oblasti výzkumu, tak také v obecné pedagogice a didaktice. Publikace si klade za cíl tyto obecnější koncepty doplnit sondami do jednotlivých předmětů, které by umožnily implementaci konkrétních nástrojů do pedagogické praxe. Snaží se překročit propast mezi možnostmi reálné implementace a obecnými koncepty.

Publikace se dělí na dvě části – první se věnuje spíše obecnější diskusi problematiky, vytváří kontext a upozorňuje na možné problémy, kterých by se pedagog měl vyvarovat, nebo by s nimi měl alespoň počítat. Druhá část monografie je věnována jednotlivým oblastem, které jsou identifikovány na základě Rámcových vzdělávacích programů. Mezi témata tak patří jak jednotlivé předměty, tak také některá témata průřezová. Prostor je téměř rovnoměrně věnován jak předmětům jazykovým, tak přírodovědným, humanitním, matematickým atp. Každá kapitola představuje svébytnou sondu, typicky směřující do jednotlivé vzdělávací jednotky, která ale současně nezapomíná na širší kontext, souvislosti nebo představení alternativ.

Učitel získá v této knize určité vodítko, které mu pomůže jak s implementací konkrétní technologie či aplikace do jím vyučované hodiny, tak také publikaci, která mu dá širší a komplexnější pohled na problematiku. Ambicí není, aby učitel dokázal použít jeden popsaný nástroj, ale aby na základě publikace uměl nástroje sám vyhledávat, hodnotit a implementovat. Publikace přesto není učebnicí a ani nemá charakter učebního textu. Zůstává odborným příspěvkem k oborovým didaktikám, který integruje a dává jednotící ráz fragmentárně pojatému českému didaktickému prostředí.