Otevřené vzdělávací zdroje

Eduard Petiška

Otevřené vzdělávací zdroje

Vydavatelství: Praha: Ústřední knihovna Univerzity Karlovy
Rok vydání: [2018]

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: V současnosti probíhá rychlý rozvoj technologií, který prostupuje všemi

oblastmi. Změny jsou zvlášť patrné ve způsobu přenosu poznatků. Měnící se
podmínky mají vliv na vzdělávací systémy, modely zpřístupňování znalostí
a vydavatelskou kulturu. Při současném tempu vědeckého poznání se nové
poznatky často stanou zastaralými již v průběhu publikačního a distribučního
procesu. Přístup učitelů a studentů k učebním materiálům je jedním z podstatných
faktorů, které ovlivňují kvalitu studia. Aktuální studijní materiály jsou důležité zejména
ve vysokoškolském vzdělávání. Znalosti a naučené vzorce vyhledávání zdrojů, které
si studenti osvojí na vysoké škole, budou mít vliv jak na jejich úspěšnost při hledání
zaměstnání, tak na jeho výkon.
Ukazuje se, že stále větší počet studentů používá při studiu volně dostupné
zdroje na internetu, které jsou označovány jako otevřené vzdělávací zdroje (anglicky:
open educational resources – OER). Tyto zdroje mohou mít jistý přínos, ale také
negativní dopady. Řada z nich totiž obsahuje nekvalitní či mylné informace. Je proto
vhodné se s těmito zdroji naučit pracovat. Cílem této publikace je základní
představení a uvedení do problematiky otevřených vzdělávacích zdrojů.