Vzdělávání s využitím aplikací podporujících smartwatch

Michal Černý (editor), Pavla Kovářová (editor)

Vzdělávání s využitím aplikací podporujících smartwatch

Vydavatelství: Brno: Flow
Rok vydání: 2018
ISBN: 978-80-88123-23-1

Klíčová slova: edtech, technologie, pedagogika

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Kniha kterou držíte v rukou je souborem textů, které vytvořili studenti a vyučující kurzu Laboratoř vzdělávacích technologií na podzim roku 2017. Nabízí komplexní, byť eklektický, pohled na možnosti využití nejrůznějších nástrojů, které pracují s kombinací chytrých hodinek a telefonů (či tabletů). Cílem tohoto sborníku je tedy nejen zmapovat situaci na stávajícím trhu, ale nově promýšlet edukační možnosti, které jsou s touto technologií spojené.

Jakkoli samotný obsah může rychle zastarat, jsme přesvědčeni, že jistý styl myšlení a uvažování o technologiích ve vzdělávání má obecnější charakter a má proto smysl se mu věnovat nejen separátně časopisecky, ale také takto souborně. Texty jsou zajímavé svou rozmanitostí – studenti zastupují jak skupinu edTechových odborníků, takt také pedagogicko-andragogickou komunitu, autoři z řad pedagogů pak nabízejí také vlastní perspektivy.

Důležitý je také myšlenkový rozptyl autorů, jejich různá věková, osobností, ale také odborná dispozice. Sborník tedy usiluje o vytváření jistého inspiračního myšlenkového podhoubí, ze kterého se mohou jednotliví vzdělavatelé, ale také teoreticky odrážet k další vlastní tvorbě nebo pedagogické práci.