Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

Vydavatelství: Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Rok vydání: 1959-

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Dnešní recenzovaný odborný časopis Výtvarná výchova je nejstarším tištěným kontinuálně vydávaným oborovým periodikem. Ačkoliv dle uváděných ročníků v tiráži jednotlivých čísel se lze dobrat jednoduchým výpočtem k faktu, že periodikum vychází od roku 1959, genetické souvislosti vzniku Výtvarné výchovy sahají až do období převratných změn tehdejšího kreslení v meziválečném období Československé republiky.

Přehled čísel