Marginalia Historica

Marginalia Historica

Vydavatelství: Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta
Rok vydání: 2010-

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Odborný recenzovaný časopis, který se věnuje široce pojímaným dějinám vzdělanosti (včetně

školství i osvěty) a komplementárně chápané kultury. Původní vědecké studie, materiálové příspěvky,
recenze a zprávy se zaměřují na problematiku českých zemí nahlíženou v středoevropském
a evropském kontextu. Vychází dvakrát ročně. Redakční uzávěrka 31. března a 30. září. Časopis
je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Přehled čísel