Zpravodaj Hnědé uhlí

Zpravodaj Hnědé uhlí

Vydavatelství: Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí
Rok vydání: 1961-

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Předplatné

Přečíst po přihlášení

Anotace: Zpravodaj Hnědé uhlí je odborný časopis, který je svým obsahem zaměřen na prezentaci výzkumných sdělení, teoretických studií a odborných prací, vztahujících se k problematice hornictví (těžby, úpravy a užití uhlí), rekultivací a revitalizace krajiny (zahlazování důlní činnosti), energetiky a ekologie.

Posláním časopisu je vytvořit prostor pro publikaci původních prací a pro diskusi o řešených otázkách ve výše uvedených oblastech a zároveň přinášet specializované informace i pro širší zainteresovanou veřejnost, zprostředkovávat zkušenosti a přehledy z domova i zahraničí.

Přehled čísel