All for power

All for power

Vydavatelství: Praha: AF Power agency
Rok vydání: 2007-

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Předplatné

Přečíst po přihlášení

Anotace: Časopis All for Power se zaměřuje především na problematiku uhelné a jaderné energetiky, plynárenství a energetického strojírenství obecně. Časopis je platformou různorodých názorů specialistů z oboru. Předmětem zájmu jsou témata, vztahující se i k teplárenství. Časopis přináší i racionální pohledy na alternativní zdroje energie, především pak na jejich fyzikální limity.

Články v časopise jsou psány česky (resp. slovensky) s anglickým a ruským abstraktem. Zaměřuje se především na odborné a technické informace, související s modernizacemi, rekonstrukcemi stávajících uhelných a jaderných elektráren, a to nejen na území České a Slovenské republiky, ale i celé Evropy. Nechybí zde zprávy o výstavbě nových zdrojů energií, samozřejmě i alternativních. Jeho cílovou skupinu tvoří výrobci elektrické energie, odborníci z oblastí, zaměřujících se na rekonstrukce a výstavbu, dodavatelé moderních technologií a služeb pro energetiku, dodavatelé stavebních materiálů a služeb, vysokoškolští profesoři a studenti, pracovníci výzkumných ústavů, legislativní pracovníci. Obsahem časopisu jsou i informace o moderních trendech, stavebních postupech, používaných materiálech a technologiích v širších technických souvislostech.
Časopis vznikl v roce 2007, vychází 4 x ročně.

Přehled čísel