Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica

Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: AUC Philosophica et Historica je víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie). Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ a EBSCO.

Přehled čísel