Hutnické listy

Hutnické listy

Vydavatelství: Ostrava: Ocelot
Rok vydání: 1946-

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Předplatné

Přečíst po přihlášení

Anotace: Odborný recenzovaný časopis Hutnické listy vychází od roku 1946 a řadí se tím mezi nejdéle vydávané odborné technické časopisy v České republice. Název časopisu Hutnické listy (Metallurgical Journal) je jedinečný a od počátku svého vydávání se nezměnil. Vydavatel, redakční rada i vedení redakce si velmi zakládá právě na dlouholeté tradici časopisu, ke které se váže i název časopisu.

Hutnické listy měly vždy vysokou vědecko-technickou úroveň vycházející z původních výsledků práce ve výzkumně-vývojové základně. Obsahovaly však také domácí a zahraniční aktuality a přehledy. Původní autorské příspěvky, tzv. hlavní články, byly často vědecky orientované. Publikace v části hlavních článků se považovala za relevantní publikační činnost vědeckých pracovníků. Autoři publikací pocházeli převážně z vědeckých pracovišť (vysoké školy, akademie, výzkumné ústavy) nebo z rozvojových útvarů průmyslových podniků. Vybrané hlavní články byly vydávány v anglické jazykové mutaci Metallurgical Journal.

Přehled čísel