Tělesná kultura

Tělesná kultura

Rok vydání: 2003-

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Periodikum je zaměřeno na prezentování výsledků výzkumných a teoretických studií z oblasti kinantropologie. Jsou publikovány práce se společenskovědní tematikou týkající se antropologických, filozofických, sociokulturních, pedagogických, psychologických, sociologických, historických, ekonomických, právních a systémových problémů kinantropologie. Stejně tak jsou vítány příspěvky reprezentující přírodovědnou tematiku z oblasti biomechaniky, sportovní medicíny, veřejného zdravotnictví, sportovních věd nebo fyzioterapie.Zobrazit více »

Přehled čísel