Hudební výchova

Hudební výchova

Vydavatelství: Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta – vydavatelství
Rok vydání: 1953-

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: V roce 1953 počíná Státní pedagogické nakladatelství vydávat časopis Hudební výchova, věnovaný otázkám hudební výchovy na školách všeobecně vzdělávacích všech stupňů a v dětských i mládežnických organizacích. Počátky redakční práce tohoto měsíčníku jsou spjaty se jmény M. Salač, V. Schmitt a od roku 1955 pak se jménem hudebního historika a pedagoga, profesora J. Plavce. Od roku 1959 se časopis přejmenoval na Estetickou výchovu a až do roku 1968 vycházel za redakce profesora F. Holešovského. V letech 1968-9 si vzalo časopis pod patronát Ministerstvo školství spolu s Čs. společností pro hudební výchovu a ve Státním pedagogickém nakladatelství pokračovalo v jeho vydávání za redakce R. Rajmona, tentokráte opět pod názvem Hudební výchova. Tento stav netrval dlouho. Od roku 1970 se časopis, redigován A. Wünschovou, opět přejmenoval na Estetickou výchovu a rozšířil svou profilaci kromě otázek hudební a obecně estetické výchovy na školách všech stupňů i na otázky výchovy výtvarné.

Přehled čísel