Studia Paedagogica

Studia Paedagogica

Vydavatelství: Brno: Masarykova univerzita

Klíčová slova: pedagogika, empirický výzkum, pedagogický výzkum, vzdělávání, výchova, učení

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Studia paedagogica jsou recenzovaným vědeckým časopisem vydávaným Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity, redakce časopisu sídlí na Ústavu pedagogických věd.

Studia paedagogica přinášejí původní příspěvky týkající se vzdělávání, výchovy a učení ve všech sférách života společnosti. Jde o stati teoretického, ale především empirického charakteru – cílem časopisu je publikovat výsledky výzkumů realizovaných na českých i zahraničních vědeckých pracovištích. Klademe důraz na původnost a originalitu publikovaných výzkumů, přičemž vytváříme prostor jak pro etablované odborníky, tak pro začínající autory v počátečních fázích akademické dráhy. Těm nabízíme možnost publikovat v sekci Studentské práce a intenzivní lektorskou podporu při přípravě textu.

Charakteristickým rysem časopisu je interdisciplinární otevřenost – usiluje o postižení aktuálních témat pedagogického výzkumu, je však otevřen rovněž studiím zakotveným v jiných sociálních vědách. Časopis vychází čtyřikrát ročně, dvě monotematická čísla jsou v anglickém jazyce, dvě česká čísla nejsou tematicky vymezena.

Časopis vychází od roku 2009, jeho tradice je však starší, neboť navazuje na periodikum Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řadu pedagogickou, která vycházela v letech 1996-2008 a řadu pedagogicko-psychologickou, která vycházela v letech 1966-1995.

Šířeno pod licencí CC-BY, licencováno: https://doaj.org/toc/2336-4521

Přehled čísel