Sociální pedagogika

Sociální pedagogika

Vydavatelství: Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Rok vydání: 2013-

Klíčová slova: sociální pedagogika, vzdělávání, sociální aspekty výchovy, výchova dětí, výchova mládeže

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Časopis je platformou pro rozvoj sociální pedagogiky jako vědní disciplíny. Uveřejňuje teoretické a empirické studie o probíhajících a ukončených výzkumech, recenze knih a informace o vědeckých aktivitách z oblasti sociální pedagogiky.

Časopis pojímá sociální pedagogiku v širokém rámci jako oblast zkoumající sociální aspekty výchovy a rozvoje dětí, mládeže a dospělých. Sociální pedagogika je interdisciplinární věda, která spolupracuje se širokým spektrem dalších disciplín. Pokud jde o studie, časopis je otevřen různým teoretickým koncepcím a metodologickým preferencím (kvantitativní, kvalitativní, smíšený design), pokud přinášejí nové výsledky a zajímavé pohledy.

Šířeno pod licencí CC-BY, licencováno: https://doaj.org/toc/1805-8825

Přehled čísel