Distanční vzdělávání pro učitele

Michal Černý, Dagmar Chytková, Pavlína Mazáčová, Gabriela Šimková

Distanční vzdělávání pro učitele

Vydání: 1. vyd.
Vydavatelství: Brno: Flow
Rok vydání: 2015
ISBN: 978-80-905480-7-7

Klíčová slova: vzdělávání, edTech, didaktika, pedagogika, e-learning, distanční vzdělávání, technologie, webinář

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Kniha Distanční vzdělávání pro učitele mapuje a popisuje principy vzdělávání, jehož základní charakteristikou je absence kontaktu žáka s učitelem. Je průvodcem, který v pěti hlavních kapitolách popisuje trendy, současný stav i budoucí vize distančního vzdělávání.

První kapitola knihy představuje myšlenkové rámce a didaktické přístupy, ze kterých autoři publikace vychází. Největší důraz je přitom kladen na principy konstruktivismus a konektivismus v distančním vzdělávání a popis konkrétních projevů obou přístupů ve výuce.

Druhá kapitola nahlíží na distanční vzdělávání jako na svébytný způsob výuky a zevrubně jej popisuje, včetně historie a predikce trendů. Podrobně jsou popsány faktory, které určují samotnou kvalitu distančního vzdělávání, ať se jedná o časové hledisko, poskytování zpětné vazby či bezpečnost. Tomu, jakých forem může distanční vzdělávání nabývat, je věnována třetí kapitola. Přes popis e-learningových kurzů představuje i další formy distančního vzdělávání – webináře, MOOC (masive open online courses) či virtuální světy. Didaktice přípravy jednotlivých výukových objektů (interaktivní osnovy, testy, úkoly, videa aj.) je věnována obsáhla čtvrtá kapitola, která uvádí mnohé příklady, dokládající důležitost správné a promyšlené přípravy materiálů, s nimiž se bude student v procesu distančního vzdělávání setkávat.

Závěrečná kapitola přináší pohledy na možné způsoby získávání zpětné vazby o kvalitě a efektivitě vzdělávání a upozorňuje na potřebnost provádění odborné a kontinuální evaluační činnosti, ukazující smysl distanční výuky.