Orbis scholae

Orbis scholae

Vydavatelství: Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Rok vydání: 2007-

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: ORBIS SCHOLAE je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Vychází třikrát ročně, vždy jedno číslo v každém ročníku je v angličtině. Jeho cílem je přispět k porozumění a rozvoji školního vzdělávání, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

Přehled čísel