Building capacity for cancer care infrastructure in Karnataka – the present and the future

Lokesh Viswanath, Siddanna Palled, Bindu Venugopal, C R Vijay, Diya Srinivasan, Victor Daniel Nishchith

Building capacity for cancer care infrastructure in Karnataka – the present and the future

Číslo: 1/2023
Periodikum: Klinická onkologie
DOI: 10.48095/ccko202335

Klíčová slova: onkologická péče – radioterapie – země s nízkým a středním příjmem

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Východiska: Úmrtnost na nádorová onemocnění se v Indii, která patří k zemím s nízkým a středním příjmem, v letech 1990–2016 zdvojnásobila, což značí stále rostoucí zátěž nepřenosnými chorobami. Stát Karnataka na jihu Indie je jednou z oblastí s vysokým počtem lékařských fakult a nemocnic. V článku prezentujeme stav onkologické péče v tomto státu, a to na základě dat shromážděných z veřejných registrů a dat z osobní komunikace se zainteresovanými stranami. Cílem bylo získat přehled o rozložení různých typů onkologické péče v jednotlivých regionech a poskytnout směrnice, které pravděpodobně povedou ke zlepšení situace, především v oblasti radioterapie. Tato studie může být brána jako letmý pohled na situaci v zemi a jako základ pro budoucí plánování onkologické péče v různých oblastech. Cíl: Pro založení centra komplexní onkologické péče je klíčové zřídit centrum radioterapie. V tomto článku je popsána současná situace těchto center a potřeba i rozsah zavedení a rozšiřování jednotek onkologické péče.