Finální antropický princip ve filosofii, pedagogice a informační vědě

Michal Černý

Finální antropický princip ve filosofii, pedagogice a informační vědě

Číslo: 1/2016
Periodikum: ProInflow

Klíčová slova: finální antropický princip, Tipler, de Chardin, bod Omega, umělá inteligence, život, osoba

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Článek nabízí kritický pohled na finální antropický princip a analyzuje jej především z pohledu filosofie, pedagogiky a informační vědy. Nejslabšími místy teorie jsou nesporně vágní definice pojmu informace a také aktuální astrofyzikální pozorování, která se kloní spíše k modelu otevřeného nežli uzavřeného vesmíru. Text porovnává Tiplerův a de Chardinův koncept růstu informací a bodu Omega a nabízí pohled na novou „digitální pedagogiku“ jako na aktuální a významnou pedagogickou disciplínu.