Obsah a cíl výuky psychologie z pohledu studentů učitelských oborů

Alena Nohavová, Lenka Sokolová

Obsah a cíl výuky psychologie z pohledu studentů učitelských oborů

Číslo: 4/2018
Periodikum: Pedagogika

Klíčová slova: funkční psychologická gramotnost, představy studentů, postoje studentů, výuka psychologie, stereotypy ve výuce, kurikulum

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Článek je zaměřený na cíle výuky psychologie pro učitelské obory ve vztahu k obsahu

výuky. Na tuto problematiku kurikula se díváme skrze výpovědi studentů, kteří absolvovali
výuku psychologie na dvou pedagogických fakultách: jedné v České republice a jedné na Slovensku.
Z hlediska obecně formulovaných cílů výuky psychologie – funkční psychologické gramotnosti
– článek nabízí kritický pohled na aplikační rovinu výuky psychologie, kterou studenti kladně
hodnotí a vyžadují, ale se kterou mohou být spojené dva obecné stereotypy vnímání psychologie:
(1) věda, která dává rady, návody, tj. „kuchařky“, a (2) umožňuje „testovat“, poskytuje „testy“.
Uvedené stereotypy vnímání psychologie totiž stojí na opačném pólu od funkční psychologické
gramotnosti. Identifi kaci těchto kritických oblastí cílů výuky psychologie spojených s aplikační
rovinou by měla být věnovaná pozornost napříč formami kurikula. Navrhovaným východiskem
je rozvoj kritického a psychologického myšlení ve výuce psychologie.