Optické datové disky ve fondu dvou největších českých knihoven

Zdeněk Hruška

Optické datové disky ve fondu dvou největších českých knihoven

Číslo: 2/2019
Periodikum: ProInflow
DOI: 10.5817/ProIn2019-2-5

Klíčová slova: optické disky, ISO image, CD-ROM, DVD, knihovny, ochrana na bitové úrovni

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Účel – Článek se zabývá optickými datovými disky ve fondu dvou největších tuzemských knihoven, změnou role těchto médií v posledních desetiletích a jakým rizikům čelí. Představuje projekt CDArcha, který nabízí nástroje na ochranu obsahu datových optických disků a nastiňuje kroky, které bude do budoucna nutné přijmout, aby data uložená na nosičích zůstala dlouhodobě přístupná pro uživatele knihoven.

Design/metodologie/přístup – V první části, která se zabývá situací v Národní knihovně ČR v 90. letech a na počátku nového století, článek vychází z analýzy projektových dokumentů a dalších materiálů, jenž k tématu vznikly. Druhá část se pak věnuje situaci v Moravské zemské knihovně a popisu projektu CDArcha.

Výsledky – Článek popisuje, jaké strategie dvě největší české knihovny v minulosti užívaly v ochraně optických disků ve svých fondech. Nástroje popsané ve druhé části umožňují paměťovým institucím extrahovat data z ohrožených disků a bezpečně je uložit na centrálním serveru a zajistit jim tak ochranu na bitové úrovni.

Originalita/hodnota – Přínosem článku je shrnutí výzkumných aktivit Národní knihovny ČR v oblasti optických disků – téma bylo odbornou knihovnickou komunitou opomíjeno, samotné projektové zprávy jsou dnes dostupné již jen ve Webarchivu NK ČR. Projekt CDArcha, který zapadá do výzkumných a vývojových aktivit Moravské zemské knihovny, nabízí pro knihovny a další paměťové instituce nástroje pro ochranu dat uložených na optických discích.