Knihovny v kontextech celoživotního kompetenčního vzdělávání pro sociální inkluzi

Pavlína Mazáčová

Knihovny v kontextech celoživotního kompetenčního vzdělávání pro sociální inkluzi

Číslo: 2/2017
Periodikum: ProInflow

Klíčová slova: celoživotní vzdělávání, informační gramotnost, inkluze, knihovny, mediální gramotnost, neformální vzdělávání, pedagogika, primární a sekundární vzdělávání, sociální inkluze, sociální vyloučení, učící knihovník

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Příspěvek reflektuje kontext aktuální Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017 – 2020 především v akcentu vzdělávací funkce knihoven v oblasti celoživotního a občanského vzdělávání. Cílové skupiny vzdělávání v knihovnách jsou mimo jiné definovány sociokulturními specifiky, ať jde o děti ze sociálně vyloučeného prostředí, nebo o dospělé se speciálními potřebami. Poznání a pochopení této sociokulturní jedinečnosti může knihovníkům pomoci jednak v porozumění informačním a vzdělávacím potřebám různých cílových skupin uživatelů, jednak v designování vhodných nástrojů a forem proinkluzivního vzdělávání. Cílem příspěvku je tedy v deskripci ukázat pojetí sociální inkluze v edukační teorii a praxi učících knihovníků, směřující k podpoře celoživotního kompetenčního vzdělávání uživatelů.