Dějepis a zeměpis. Dvojice zcela neodlučitelná. Nad 12. historicko-geografi ckou konferencí. Proměny historické geografi e: výzkum a vzdělávání

Jiří Hnilica

Dějepis a zeměpis. Dvojice zcela neodlučitelná. Nad 12. historicko-geografi ckou konferencí. Proměny historické geografi e: výzkum a vzdělávání

Číslo: 1/2016
Periodikum: Marginalia Historica

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení