Profesoři klasické filologie, klasické archeologie a starých dějin a jejich činnost v Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen

Karla Vymětalová

Profesoři klasické filologie, klasické archeologie a starých dějin a jejich činnost v Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen

Číslo: 1/2020
Periodikum: Marginalia Historica

Klíčová slova: Gesellscha zur Förderung deutscher Wissenscha , Kunst und Literatur in Böhmen – klasická filologie – klasická archeologie – dějiny univerzity v Praze

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Gesellscha zur Förderung deutscher Wissenscha , Kunst und Literatur in Böhmen,

vzniklá v roce 1891 z iniciativy německých intelektuálů žijících v Čechách, zejména
v Praze, podporovala kulturní, ale i vědeckou činnost německého obyvatelstva. Projevilo
se to i v podpoře odborných aktivit profesorů klasické fi lologie, klasické archeologie
i starých dějin na německé části Karlo-Ferdinandovy univerzity (po vzniku
Československé republiky na Německé univerzitě v Praze), kteří byli jejími členy