Problémy zavádění IPv6

Vladimír Nulíček

Problémy zavádění IPv6

Číslo: 1/2018
Periodikum: Acta Informatica Pragensia
ISBN: 1805-4951
DOI: 10.18267/j.aip.112

Klíčová slova: IP protokol, IPv4, IPv6, přechodové mechanismy, dvojí zásobník, tunelování, překladače

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Cílem článku je popsat aktuální stav zavádění IPv6 v České republice i ve světě včetně srovnání různých přechodových mechanismů mezi IPv4 a IPv6 a výhledu do budoucna. Článek vychází z rozsáhlé rešerše aktuálních zdrojů vztahujících se k této problematice, dostupných na Internetu. Zabývá se rovněž hlavními bezpečnostními riziky spojenými s novou verzí IP protokolu. Pozornost je rovněž věnována ekonomickému zhodnocení implementace IPv6. Článek by měl být pomoci zájemcům o přechod k protokolu IPv6 k lepší orientaci v této složité problematice.