Josef Wünsch’s Travels to the East of the Ottoman Empire

Maria Six-Hohenbalken

Josef Wünsch’s Travels to the East of the Ottoman Empire

Číslo: 1/2018
Periodikum: Marginalia Historica

Klíčová slova: kurdologie – historická antropologie – etnicita – vztahy mezi etniky

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Zprávy Josefa Wünsche popisující historii, národnostní složení a (kulturní) geografi i

východní a severovýchodní části Osmanské říše nejsou mezi badateli dostatečně známy.
Wünschova pracovní metoda se blíží moderním teritoriálním studiím. Zaobíral se
otázkami, jako je etnická příslušnost nebo vztahy mezi etniky, které byly rozpracovány
v etnologii a sociální geografi i o desetiletí později. Wünschovo vědecké a osobní
zázemí i jeho vlastní zkušenosti v mezinárodním prostředí formovaly jeho vědecký
postup a studia ve východní provincii Osmanské říše.