Teaching is More than Applying Knowledge

Manuela Keller-Schneider

Teaching is More than Applying Knowledge

Číslo: 4/2020
Periodikum: Pedagogika
DOI: 10.14712/23362189.2020.1665

Klíčová slova: vzdělávání učitelů, rozvojové úkoly, hodnocení požadavků, individuální zdroje, reflexe, problémové učení

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Výuka je náročná práce vzhledem k měnícím se požadavkům a proměnlivosti doby. Rutina v učitelské profesi není možná. Studenti učitelství musí být připraveni na zvládání náročných situací. Pro zvládnutí práce učitele je zapotřebí vnímání požadavků jako výzev a kapacita řešit problémy. Tento článek vysvětluje, proč jsou kapacity pro řešení problémů zásadní pro profesionalizaci učitelů, jaké požadavky začínající učitele nejvíce ohrožují a jak může vzdělávání učitelů podpořit připravenost studentů učitelství zvládat výzvy první etapy jejich kariéry. Na základě modelu profesionalizace, ve kterém individuální zdroje hrají klíčovou roli ve vnímání výzvy a jejím zvládání, jsou v článku prezentovány výsledky studie týkající se výzev začínajících učitelů. Hlavním zjištěním je, že pro začínající učitele je největší výzvou výuka, která zohledňuje potřeby jednotlivých žáků, což má důsledky pro vzdělávání učitelů. Studenti učitelství musí získat znalosti, které jim umožní adaptovat se v prostředí školy, a reflektivní kompetence. Článek popisuje, jak jsou na curyšské univerzitě studenti učitelství vzděláváni v problémově založených přístupech, aby získali znalosti a kompetence užitečné pro výuku s ohledem na potřeby jednotlivých žáků. V závěru článku je uveden model reflexe náročných situací, který zohledňuje různé faktory jednotlivých zdrojů, které jsou relevantní pro profesionalizaci.