Oncolytic viruses and cancer treatment

Hana Španielová, Radim Brdička

Oncolytic viruses and cancer treatment

Číslo: 1/2023
Periodikum: Klinická onkologie
DOI: 10.48095/ccko202312

Klíčová slova: onkolytická viroterapie – imunoterapie – nádorové mikroprostředí – cílená molekulární terapie – nádory

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Východiska: Ve srovnání s normálními tkáněmi je jednou ze základních odlišností nádorového bujení vznik mikroprostředí se sníženou nebo zcela vymizelou imunogenicitou. Jedním z hlavních úkolů onkolytických virů je vytvoření situace, která v tomto prostředí povede k obnovení imunitních procesů a ke ztrátě životnosti nádorových buněk. Onkolytické viry jsou v tomto smyslu neustále vylepšovány, a lze je tedy jednoznačně považovat za možnou adjuvantní imunomodulační protinádorovou terapii. Nezbytným předpokladem pro úspěch této protinádorové léčby je specificita onkolytických virů, které se replikují jen v buňkách nádoru, ale nepůsobí na normální buňky. Práce nejen představuje strategie, jakými se onkolytické viry optimalizují pro získání nádorové specifity a zvýšení účinnosti, ale také rekapituluje nejzajímavější poznatky vyplývající z proběhlých preklinických a klinických testů. Cíl: Předkládaný přehled podává informace o současném stavu vývoje a použití onkolytických virů jako součásti bio­logického léčení nádorů.