A review on the most important management of keratocystic odontogenic tumor

Mehdi Azadi, Saeed Bashar, Narges Hajiani, Hooman Amiri, Sepehr Azadi, Zahra Ansari

A review on the most important management of keratocystic odontogenic tumor

Číslo: 1/2022
Periodikum: Klinická onkologie
DOI: 10.48095/ccko202210

Klíčová slova: management – treatment – pharmacology – surgery – keratocystic odontogenic tumor

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Východiska: Keratocystický odontogenní tumor (keratocystic odontogenic tumor – KCOT) je rekurentní benigní tumor tvaru keratinizovaného epitelu. Způsob léčby je stále předmětem diskusí. Cílem všech léčebných metod je eradikace cysty a omezení rekurence a pooperačních komplikací. Tento přehledový článek byl vytvořen s cílem zhodnotit závěry studií zaměřených na dia­gnostiku, léčbu a rekurenci KCOT. Metody: Informace byly shromažďovány po zadání slov management, léčba, farmakologie, operace a keratocystický odontogenní tumor do mezinárodních databází Web of Science, PubMed a Scopus. Sledování dat probíhalo v období let 2010–2020. Výsledky: Mezi techniky používané při léčbě patří dekomprese, marsupializace, enukleace s následnou operací čelistní dutiny ze zevního přístupu dle Caldwell-Luca nebo bez ní a resekce. Ze 40 studií byla rekurence pozorována v 13 studiích a u různých léčebných metod se pohybovala v rozmezí 0–48 %. Závěr: V důsledku vysoké rekurence onemocnění se po léčbě doporučuje dlouhodobé sledování. Rozhodnutí o způsobu léčby by mělo zohledňovat věk pacienta, velikost nádoru a místo výskytu, aby se co nejvíce snížila ekonomická a psychická zátěž tímto onemocněním.