Signifikantní vlastnosti

Miroslava Beňačková, Pavlína Kočišová, Vojtěch Kopský, Frank Richard Mally, Natalie Ostráková

Signifikantní vlastnosti

Číslo: 2/2020
Periodikum: ProInflow
DOI: 10.5817/ProIn2020-2-3

Klíčová slova: signifikantní vlastnosti, významné vlastnosti, PREMIS, Národní digitální knihovna, digitální archivace, technická metadata, zvukové soubory, obrazové soubory

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Účel – Článek pojednává o problematice signifikantních vlastností digitálních objektů a stanovuje si za cíl tento koncept aplikovat v rámci Národní digitální knihovny. V textu jsou představeny jak různé přístupy k otázce signifikantních vlastností a jejich určování, tak i jejich různé druhy. Cílem je ale pokusit se určit data-centrické technické vlastnosti zvukových a obrazových souborů v rámci NDK, které je vhodné uchovat a představit návrh jejich zápisu. Zařazením se jedná o výzkumnou studii.

Design/metodologie/přístup – Metodologicky se jedná o analýzu. Shrnuje rozličné přístupy k signifikantním vlastnostem v mezinárodních institucích a postupy při jejich stanovení. Blíže pojednává o možnostech jejich zápisu do standardu PREMIS a věnuje se také duplicitě informací. V návaznosti na to předkládá výčet technických vlastností, které jsou námi považovány za signifikantní.

Výsledky – Analýza technických vlastností v rámci standardů NDK a signifikantních vlastností doporučených jinými institucemi umožnila určení signifikantních vlastností pro zvukové a obrazové soubory jednotlivých objektů v rámci NDK. Tento výčet může být v budoucnu použitý jako podklad při případné implementaci signifikantních vlastností do standardů NDK.

Originalita/hodnota – Přínosem článku je ucelený pohled na problematiku signifikantních vlastností a vytvoření podkladů k dalšímu vývoji standardů NDK. Zmiňuje také další typy signifikantních vlastností, kterým je potřeba se v budoucnu věnovat.