Unique natural history of an EGFR mutated adenocarcinoma

Shinichiro Okauchi, Hiroaki Satoh

Unique natural history of an EGFR mutated adenocarcinoma

Číslo: 1/2023
Periodikum: Klinická onkologie
DOI: 10.48095/ccko202371

Klíčová slova: přirozená historie – receptor epidermálního růstového faktoru – adenokarcinom plic – standardní terapie – podpůrná léčba

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Východiska: U nádorů, pro něž je stanovena standardní léčba, nelze indikovat samotnou podpůrnou léčbu, pokud pro to neexistuje zvláštní důvod. Protože pacientka s adenokarcinomem plic a mutací receptoru epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor – EGFR) odmítla standardní terapii, získali jsme zkušenost s dlouhodobým sledováním pacientky pouze na podpůrné léčbě, které trvalo > 10 let. Případ: Sedmdesátiletá žena k nám byla odeslána pro výskyt opacit mléčného skla (ground glass opacities – GGO) v pravé plíci. U jedné z GGO, která byla resekována v jiné nemocnici, byl potvrzen EGFR mutovaný adenokarcinom plic. Ačkoli jí bylo vysvětleno, že standardní terapií je EGFR tyrozinkinázový inhibitor (TKI), pacientka tuto terapii odmítla a přála si zbylé GCO sledovat pomocí zobrazovacích technik. Během dlouhodobého sledování, které trvalo 13 let, bylo u každé GGO pozorováno mírné zvětšení. Zdvojovací čas největší GGO a karcinoembryonálního antigenu v séru byl > 2 000 dní. Závěr: I když je to velmi vzácné, ně­kte­ré EGFR mutované adenokarcinomy plic mohou mít velmi pomalou progresi. Klinický průběh u této pacientky poskytuje užitečnou informaci pro klinickou praxi u budoucích pacientů, u kterých může být klinický průběh podobný.