Míry věcné významnosti s intervaly spolehlivosti a ukázky jejich využití v pedagogické praxi

Petr Soukup, Petr Trahorsch, Vlastimil Chytrý

Míry věcné významnosti s intervaly spolehlivosti a ukázky jejich využití v pedagogické praxi

Číslo: 3/2021
Periodikum: Studia Paedagogica
DOI: 10.5817/SP2021-3-6

Klíčová slova: míra věcné významnosti; interval spolehlivosti; kvantitativní analýza dat; didaktický test

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Předložený článek je teoreticko-metodologického charakteru a pojednává o možnostech využití měr věcné významnosti a jejich intervalů spolehlivosti na příkladu didaktických testů jako jedné z klíčových metod pedagogického výzkumu. Obsahově je rozdělen na tři částí: V první je blíže popsána a komparována problematika používání statistické a věcné významnosti; následně se text v obecné rovině věnuje základním mírám věcné významnosti a v třetí části otázce jejich praktického využití včetně intervalů spolehlivosti. V závěru autoři prezentované informace kriticky zhodnocují a syntetizují. Za cíl si kladou přiblížit tuto problematiku čtenářům natolik, aby byli schopni se dané otázce sami věnovat a využívat zmiňované analýzy ve svých výzkumech.