Postoj rodičov k očkovaniu vakcínou MMR  v detských ambulanciách

Silvia Danková

Postoj rodičov k očkovaniu vakcínou MMR v detských ambulanciách

Číslo: 2/2023
Periodikum: Florence

Klíčová slova: detský pacient, očkovanie detí, postoj rodičov k očkovaniu, vakcína MMR

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Hlavným cieľom prieskumu bolo zistiť postoje rodičov a budúcich rodičov na povinné očkovanie vakcínou MMR.