Výtvarné zpracování učebnic počátečního čtení

Diana Elfmarková

Výtvarné zpracování učebnic počátečního čtení

Číslo: 3-4/2019
Periodikum: Výtvarná výchova

Klíčová slova: Slabikář, učebnice, ilustrace, grafický design, grafika, počáteční čtení, čítanka, abeceda

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Studie se zaměřuje na grafické zpracování v současnosti používaných

učebnic počátečního čtení. Stanovuje hodnotící kritéria a s jejich pomocí
učebnice analyzuje a vyhodnocuje. Pro lepší přehlednost jsou učebnice
počátečního čtení kategorizovány na slabikáře, čítanky a živé abecedy.
Předkládaná práce je součástí komplexnějšího výzkumu zabývajícího
se stavem a zhodnocením výtvarného zpracování učebnic počátečního
čtení na základních školách od dob jejich vzniku až po současnost. Pro
tuto předběžnou studii bylo vzhledem k rozsahu práce vybráno pouze
omezené množství učebnic (5 slabikářů, 5 čítanek a 5 učebnic živé
abecedy).