Kapacitní nároky na plynárenskou přepravní soustavu na severní a jižní Moravě

Kapacitní nároky na plynárenskou přepravní soustavu na severní a jižní Moravě

Číslo: 4/2019
Periodikum: Energetika

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Tento článek vychází ze studie zpracované společností EGÚ Brno, a. s., pro společnost NET4GAS, která je v České

republice výlučným provozovatelem přepravní soustavy. Pro zásobování domácí zóny je obecně tranzitní soustava
i vnitrostátní přepravní soustava dostatečně dimenzována. V předchozích letech se však opakovaně ukázalo,
že v regionu běžně označovaném jako severní Morava docházelo v některých zimních dnech se zvýšenou poptávkou
po plynu ke kapacitní nedostatečnosti. Přestože se tyto situace dařilo jednorázovými provozně dispečerskými
opatřeními vyřešit, bude do budoucna potřebné přijmout systémová řešení, která budou schopná zvládat i možný
nárůst poptávky po plynu v zájmovém regionu.